Kamis, 08 Oktober 2009

Agar memiliki kesaktian

Apabila anda ingin memiliki ilmu kesaktian, kekebalan, selamat dari marabahaya, maka lakukanlah amalan di bawah ini, utamanya ketika selesai mengerjakan shalat subuh dan maghrib.


Bacalah surat Al-Fatihah yang ditujukan kepada :  • Nabi Muhammad SAW. (1x)

  • Syekh Abdul Qadir Jaelani (1x)

  • Syekh Suthan Muraahuddin Gusti Amat (1x)


Sesudah itu bacalah do'a dibawah ini sebanyak 3 kali :"Sirrullaahi, Dzatullaahi, Shifaatullahi, Wujuudullahi, af'aalullaahi, laa ilaaha illallaahu muhammadur rasuulullaahi, salaamun qaulan mir rabbir rahiimin, wamtaazul yauma ayyuhal mujrimuun"Amalan - amalan untuk melihat barang ghaib

Apabila anda menginginkan melihat barang-barang yang ghaib/sesuatu yang masih misteri, maka lakukanlah beberapa amalan di bawah ini :


1. Pada dini hari (sekitar pukul 01.00 - 02.00) bangunlah kemudian lakukanlah shalat hajat 2 rakaat.


2. Sesudah shalat hajat bacalah/berdzikirlah dengan asma Allah di bawah ini sebanyak 1000x :"YAA WAHHAABU"3. Kemudian mintalah kepada ALLAH SWT apa yang anda hajatkan (yaitu agar dapat melihat sesuatu yang ghaib), Insya Allah dengan izinNya, anda dapat melihat apa yang anda maksudkan.


Ajian menangkal niat jahat orang lain

Apabila anda bertemu dengan orang yang hendak berniat jahat, mencelakakan anda maka bacalah mentra di bawah ini satu kali :


"INNAA,ANNAA,AMANNA"


Insya Allah orang tersebut tidak jadi untuk melangsungkan niat jahatnya kepada anda.


Amalan agar mudah belajar/memahami kitab

Anda yang menginginkan cepat memahami/mengkaji isi kandungan kitab, maka lakukanlah amalan-amalan di bawah ini :


1. Bacalah surat Al-Fatihah sebanyak 7x untuk pengarang kitab yang sedang dikajinya. Misalnya kita mempelajari Ihya' Ulumuddin, maka bacalah.


laa hadlratisy syaikhil imaamil ghazaali qaddasallaahu sirrahu Al-Fatihah .... (baca surat al-fatihah 7x)


Rajin belajar, rajin bertanya kepada sang guru/pengasuh apabila mendapatkan kesulitan, danlagi jagan malas. Insya Allah akan dimudahkan dalam memahami ilmu yang sedang dipelajari.


Selamat Datang

Assalamualaikum Wr. Wb.


BLOG ini berisi isi dari buku "Mujarrobat Kubro" milik saya, semoga isi dari BLOG ini dapat bermanfaat bagi anda dan kita semua.


Jika ada kekhilafan dalam penyusunan BLOG ini maka saya mohon maaf kepada anda dan mohon ampun kepada ALLAH SWT.